Condicions d’ús

Les condicions d’ús de la web www.vinalium.com (en endavant, la “web”), regulen els seus termes i condicions d’accés i d’ús, propietat “d’Especialistes Líders a la Restauració, S.A.” amb domicili al c/ Anoia, 20-22 de Castellar del Vallès i NIF A-08748246 (en endavant, “Vinalium” o “l’empresa”), que l’usuari ha d’acceptar per tenir accés als serveis i a la informació que es faciliten.

Aquesta web està adreçada a majors de 18 anys. L’usuari (en endavant, “usuari” o “client”) declara que és major d’edat, que té plena capacitat per obrar i que entén perfectament totes les clàusules de la web. Queda prohibida la utilització de la web per part de qualsevols menor d’edat.

La utilització de la web, implica la plena acceptació de les condicions d’ús.

La web no intervé en la creació dels continguts subministrats per tercers ni ofereix cap garantia sobre aquests.

Per accedir a alguns continguts, dades, informació i serveis, l’Usuari haurà de realitzar un pagament. En aquests casos, s’informarà el client prèviament.

El client s’obliga a no utilitzar la informació de la web per la presa de decisions amb implicacions econòmiques, ja que accepta que aquesta informació pot estar desactualitzada. El client també s’obliga a no facilitar dades falses sobre la seva identitat. El client usarà la web amb finalitats estrictament personals, privades i particulars.

L’usuari no pot utilitzar la web per enviar publicitat no autoritzada pel destinatari.

La web podrà, per qualsevol motiu, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l’accés a la informació i als serveis a aquells clients que incompleixin les presents normes.
Les dades personals rebudes es tracten d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i les altres normatives concordants vigents a Espanya.

Les dades personals que s’obtinguin a través de la web s’integraran en un fitxer informatitzat que ha creat i manté Vinalium sota la responsabilitat. Les dades s’utilitzaran per oferir els serveis sol·licitats i per informar el client sobre novetats, ofertes i altres tipus d’informacions comercials. L’usuari accepta rebre aquests correus electrònics, i en qualsevol moment podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades que ens hagi facilitat, per correu electrònic a info@vinalium.com o a l’adreça de Castellar del Vallès, carrer Anoia, 20-22.

D’acord amb el que estableix la legislació vigent, Vinalium adopta totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d’obligació per al tractament de les dades.

Tots els continguts, o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial als quals es pugui accedir des de la web són propietat de l’empresa, i queden expressament reservats tots els drets sobre aquests. Queda expressament prohibida la creació d’enllaços d’hipertext (links) a qualsevol element de les pàgines de la web sense autorització de l’empresa, sempre que la creació d’enllaços d’hipertext no es realitzi a una pàgina de la web per a la qual no calgui identificació o autenticació per accés accedir-hi, o el que l’accés estigui restringit.